FANDOM


You werent supposed to be able to get here you know (III)

You werent supposed to be able to get here you know – napis, będący Easter eggiem, jaki można znaleźć za parkingiem Biura Liberty Tree, w Grand Theft Auto III. Znajduje się on w niezagospodarowanej przestrzeni, ukrytej za murem. Można się tam dostać tylko przechodząc po murze, do owej przestrzeni. Napis po przetłumaczeniu, to mniej więcej taki komunikat: Nie byłeś upoważniony do wejścia tutaj, wiesz o tym. Wyjście z owej przestrzeni jest ułatwione, poprzez wbudowaną rampę od strony napisu. W GTA: LCS na jego miejscu jest napis Hello again!.