FANDOM


Pan Caukenbolls – postać epizodyczna występująca w Grand Theft Auto: London, 1961. W jednej z misji na jego prośbę protagonista zniszczył dwa gangi, w innej protagonista był jego szoferem.