FANDOM


Disambig Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Pablo Vercotti – postać epizodyczna, występująca w Grand Theft Auto I. Jeden z ważniejszych członków rodziny Vercotti.