FANDOM


Jeśli używasz kodów, możesz nie ukończyć gry w 100%!
Używasz kodów na własną odpowiedzialność!

W Grand Theft Auto: London, 1969 oraz London, 1961, podobnie jak w pozostałych grach z serii, gracz może używać różnorodnych kodów, które powodują włączenie różnych ułatwień w grze.

Sposób wprowadzania kodów w obu grach jest identyczny, jak w podstawowej wersji gry - Grand Theft Auto. Gracz musi to zrobić przed rozpoczęciem rozgrywki, na ekranie wyboru postaci którą chce zagrać. Kody wprowadza się, wpisując je w okienko wyboru imienia gracza i zatwierdzając wybór — zostanie odegrany wtedy specjalny dźwięk.

Możliwe jest wprowadzenie większej ilości kodów; wystarczy wpisywać je po kolei. Po zakończeniu wpisywania kodów można wpisać imię gracza i uruchomić grę. W wersji na PC, ważna jest wielkość wpisywanych znaków.

Wpisane kody, mające wpływ na rozgrywkę (jak np. na nieskończoną ilość żyć) swój efekt utrzymują dla wszystkich graczy do wyłączenia gry. W artykule kody na różne platformy zostały umieszczone w oddzielnych tabelkach ze względu na różne ich działanie.

PC Edytuj

Kod Efekt
iamgod Po rozpoczęciu rozgrywki, mnożnik gracza będzie wynosił 10.
averyrichman Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzyma £9 999 990, co pozwoli na zakończenie scenariusza w dowolnym momencie[1].
uaintnuffin Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzymuje pancerz, kartę wyjścia z więzienia oraz wszystkie bronie z pełną amunicją[2].
pieandmash Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzymuje wszystkie bronie z pełną amunicją i możliwością jej regeneracji[3].
asawindow
deathtoall
6661970 Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzymuje nieskończoną ilość żyć[4].
iamfilth Podczas rozgrywki całkowicie zostaje wyłączona policja. Nie będzie ścigać gracza zarówno poza misjami, jak i w ich trakcie (również wtedy, kiedy pościg policyjny jest jej częścią).
tithead
travelcard Jeżeli dany gracz jeszcze tego nie zrobił, zostają odblokowane wszystkie dostępne w grze miasta oraz scenariusze. W przeciwnym przypadku kod nie ma efektu.
flashmotor
super well
psychadelic Jeżeli gracz znajdzie się podczas rozgrywki w jakimś pojeździe, wciśnięcie klawisza Tab ↹ spowoduje zmianę koloru tegoż pojazdu. W przypadku pojazdów, gdzie kolor ma wpływ na parametry (Myni oraz S-Cart), po "trafieniu" na odpowiedni kolor parametry również ulegają zmianie.
driveby Po rozpoczęciu rozgrywki i wejściu do jakiegoś pojazdu, uruchamia się możliwość strzelania z jego okna z wszystkich broni (również wyrzutni rakiet). Pociski są wystrzeliwane z okna pod kątem 45°. Ułatwieniem jest brak opóźnienia pomiędzy kolejnymi strzałami.
rommel Kod ten włącza podczas rozgrywki tryb debug. Więcej informacji pod tabelką.
herc Kod ten jest połączeniem kodów iamgod, 6661970, rommel i travelcard. Dodatkowo gracz ma możliwość oglądania przerywników filmowych we wszystkich scenariuszach, a po rozpoczęciu rozgrywki otrzymuje £999 999 999.

rommel Edytuj

Kod ten uruchamia tryb debug, w którym można włączać różne funkcje różnymi klawiszami, wymienionymi poniżej.

Klawisz Efekt
K Oddalenie widoku kamery.[5]
L Przybliżenie widoku kamery.[5]
] Oddalenie widoku kamery.[5]
[ Przybliżenie widoku kamery.[5]
Num 8 Przesunięcie kamery do góry.
Num 2 Przesunięcie kamery w dół.
Num 6 Przesunięcie kamery w prawo.
Num 4 Przesunięcie kamery w lewo.
Home Wycentrowanie widoku kamery na graczu.
Num + Zatrzymanie gry i odtworzenie kolejnej klatki.
Alt Szybkie przesuwanie klatka po klatce.
R Odświeżenie ekranu.
D Wykonanie zrzutu ekranu[6].
Num * Wciśnięcie klawisza spowoduje dodanie graczowi wszystkich broni i pełnej amunicji do nich. Kolejne wciśnięcia odnowią amunicję.
C Włączenie wyświetlania informacji o graczu. Jeśli gracz porusza się pieszo, wyświetli się komunikat
ped ID A at (X, Y, Z)
gdzie A oznacza ID gracza, a X, Y i Z oznaczają kolejne jego współrzędne, jeśli samochodem - wyświetli się komunikat
speed A damage B
car ID C at (X, Y, Z)

gdzie A oznacza prędkość samochodu, B oznacza jego zniszczenia w skali 0-100, C to jego numer ID, a X, Y i Z - to jego współrzędne.
Tab ↹ Jeżeli gracz znajdzie się podczas rozgrywki w jakimś pojeździe, wciśnięcie klawisza spowoduje zmianę koloru tegoż pojazdu. W przypadku pojazdów, gdzie kolor ma wpływ na parametry (Myni oraz S-Cart), po "trafieniu" na odpowiedni kolor parametry również ulegają zmianie.
F12 Wciśnięcie klawisza spowoduje zrestartowanie scenariusza.

PlayStation Edytuj

Kod Efekt
DONTMESS Po rozpoczęciu rozgrywki gracz otrzymuje wszystkie bronie oraz nieskończoną amunicję do nich, jak również i kartę wyjścia z więzienia oraz pancerz[2].
TOOLEDUP
BIGBEN Po rozpoczęciu rozgrywki gracz otrzymuje $9 999 990.
MCVICAR Po rozpoczęciu rozgrywki gracz otrzymuje 99 żyć.
SIDEBURN Po rozpoczęciu rozgrywki mnożnik gracza będzie wynosił 5.
SWEENEY U góry ekranu pojawiają się współrzędne gracza w formacie
Coords (X, Y).
GRASS Podczas rozgrywki całkowicie zostaje wyłączona policja. Nie będzie ścigać gracza zarówno poza misjami, jak i w ich trakcie (również wtedy, kiedy pościg policyjny jest jej częścią).
OLDBILL Po rozpoczęciu rozgrywki gracz otrzymuje automatycznie czwarty poziom złej sławy. Policję można zgubić w normalny sposób.
MAYFAIR Gracz otrzymuje dostęp do scenariusza Ci cholerni modsi.
PENTHOUSE Gracz otrzymuje dostęp do scenariusza Ci cholerni modsi i Uśmiech z Chelsea.
RAZZLE Gracz otrzymuje dostęp do wszystkich scenariuszy.
READERWIFE
SORTED Połączenie efektów kodów RAZZLE i DONTMESS.
FREEMANS Połączenie efektów kodów RAZZLE, DONTMESS i SIDEBURN.
GETCARTER Połączenie efektów kodów RAZZLE, DONTMESS, MCVICAR, SIDEBURN, SWEENEY i OLDBILL.
HAROLDHAND Kod ma takie same działanie jak kod GETCARTER, dodatkowo jednak wszystkie grafiki przedstawiające grywalne postacie zostaną zamienione na zdjęcie papugi.

Przypisy

  1. Czerwona strzałka, oraz miejsce zakończenia scenariusza zostają aktywowane dopiero po kilkunastu sekundach od otrzymania pieniędzy.
  2. 2,0 2,1 Pancerz otrzymany za pomocą tego kodu jest bezużyteczny, najprawdopodobniej z powodu błędu: gracz po przyjęciu na siebie już pierwszego strzału ginie.
  3. Aby odnowić zapas amunicji do 99 dla każdej broni, należy wcisnąć przycisk Num * na klawiaturze.
  4. Standardowy wskaźnik ilości żyć zmienia się w zielone "xxx".
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 W trybie debug są dostępne dwa tryby przybliżania i oddalania kamery. Tryb pierwszy, sterowany klawiszami K i L tylko podnosi kamerę do góry, tryb drugi, sterowany klawiszami ] i [ rozciąga przy okazji budynki. Drugi tryb czasem powoduje miganie krawędzi ekranu. Możliwe jest połączenie tych dwóch trybów aby oddalić obraz jeszcze bardziej, powoduje to jednak zawieszenie się gry.
  6. Zrzuty ekranu działają tylko w DOS-owej wersji gry (nie działają w trybie 3Dfx). Screeny zostają zapisane w katalogu gtados pod nazwą dump#.tga, gdzie # oznacza kolejny numer zrzutu ekranu.