FANDOM


Jeśli używasz kodów, możesz nie ukończyć gry w 100%!
Używasz kodów na własną odpowiedzialność!

Aby ułatwić rozgrywkę bądź włączyć dodatkową funkcjonalność, w Grand Theft Auto 2 można skorzystać z kodów, podobnie zresztą jak w całej serii Grand Theft Auto.

Podobnie jak w pierwszej części serii (Grand Theft Auto), niemożliwe jest wprowadzanie kodów podczas rozgrywki. Należy to zrobić przed jej rozpoczęciem, w następujący sposób:

 1. Uruchomić grę i przejść do menu wyboru mapy.
 2. Przejść do wyboru nazwy dla gracza.
 3. Jako nazwę gracza wpisać gouranga.
 4. Ponownie zmienić nazwę gracza na jeden z kodów z poniższej tabelki (jeśli poprawnie go wpiszemy, zostanie odtworzony specjalny dźwięk).
 5. Po zakończeniu wpisywania kodów wpisać dowolną nazwę dla gracza i uruchomić grę.

Kody, które mają wpływ na rozgrywkę, po wprowadzeniu będą działać aż do wyłączenia gry.

PC Edytuj

Kod Efekt
gorefest Zostają włączone kałuże krwi pod ciałami zabitych (opcja ta jest domyślnie wyłączona w grze).
mademan Po rozpoczęciu rozgrywki respekt wszystkich gangów zostaje ustawiony na maksymalny.
eatsoup Cena usługi, świadczonych przed warsztaty Red Army Surplus, Max Paynt, Smith & Heston's, Gold Mines i Hell Oil zostaje zmieniona na $0.
cutie1 Po rozpoczęciu rozgrywki gracz otrzymuje 99 żyć.
arsestar SŚmierć oraz aresztowanie przestają powodować odebranie graczowi wszystkich posiadanych broni[1].
segarulz Po rozpoczęciu rozgrywki, mnożnik gracza będzie wynosił 10.
danisgod Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzyma $200 000[2]
muchcash Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzyma $500 000[2][3].
iamdavej Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzyma $9 999 999.
voltfest Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzymuje ElectroGun z nieskończoną amunicją[4].
flameon Po rozpoczęciu rozgrywki, grac otrzymuje Flamethrower z nieskończoną amunicją[4]
schurulz Nieskończony power-up Double Damage.
rsjabber Nieskończony power-up Invulnerability*.
hunsrus Nieskończony power-up Invisibility.
godofgta Po rozpoczęciu rozgrywki gracz otrzymuje wszystkie dostępne w grze bronie (oprócz broni samochodowych) oraz maksymalną amunicję (99 sztuk).
gaollot Nieskończona ilość Get Outta Jail Free Card.
hhubeman
barfxsek
bsekhack
nmapnow Zostaje odblokowany dystrykt Residential.
vikefrat
ukgamer Zostają odblokowane dystrykty Residential i Industrial, a ponadto poziomy bonusowe od A do I.
tumyfrog
buckfast Większość przechodniów zaczyna atakować się nawzajem; atakują również gracza.
nekkid Większość przechodniów jest naga[5].
lasvegas Po ulicach zaczynają się poruszać tylko naśladowcy Elvisa Presleya.
fishflap Po ulicach zaczynają jeździć zmniejszone wersje pojazdów[6].

PlayStation Edytuj

W przeciwieństwie do wersji na PC, wersja na PlayStation nie wymaga wpisania kodu gouranga przed wpisywaniem kolejnych kodów.

Kod Efekt
MUCHCASH Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzymuje $500 000.
BIGSCORE Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzymuje $1 000 000.
HIGHFIVE Po rozpoczęciu rozgrywki, mnożnik gracza będzie wynosił 5.
NAVARONE Po rozpoczęciu rozgrywki, gracz otrzymuje wszystkie bronie (prócz samochodowych) i pełną amunicję (99 sztuk) do nich[7].
LOSEFEDS Policja w grze przestaje ścigać gracza; zarówno za przestępstwa, jak i podczas misji[8].
LIVELONG Zdrowie gracza podczas rozgrywki jest nieskończone[9].
DESIRES Po rozpoczęciu rozgrywki gracz otrzymuje najwyższy możliwy stopień złej sławy (4. w Downtown, 5. w Residential, 6. w Industrial). Policję można zgubić w normalny sposób.
ITSALLUP Zostają odblokowane dystrykty Residential i Industrial, a ponadto poziomy bonusowe od A do I.
WUGGLES Włączony zostaje tryb debug nr 1 (informacje poniżej).
NOFRILLS Włączony zostaje tryb debug nr 2 (informacje poniżej).

WUGGLES Edytuj

Włączenie tego kodu uruchamia domyślnie pojawiający się na ekranie wskaźnik współrzędnych gracza. Dodatkowo, pozwala na ustawianie różnych rzeczy przyciskami na kontrolerze nr 2.

Przycisk Efekt
PS2 kółko Natychmiastowe wyzerowanie poziomu złej sławy.
PS2 kwadrat Dodanie graczowi do konta $100 000.
PS2 Select Włączenie/wyłączenie wskaźnika współrzędnych.
PS2 L1 Zwiększenie o 1 poziomu respektu dla pierwszego gangu w mieście[10].
PS2 L2 Zwiększenie o 1 poziomu respektu dla drugiego gangu w mieście[10].
PS2 R1 Zwiększenie o 1 poziomu respektu dla trzeciego gangu w mieście[10].

NOFRILLS Edytuj

Włączenie tego kodu powoduje uruchomienie ustawionej mapy ze specjalnym skryptem, pozwalającym na dowolne sterowanie kamerą. Zbyt szybkie przewijanie widoku ze zbyt dużym oddaleniem kończy się zawieszeniem gry. Domyślny widok to górny lewy róg mapy.

Na mapie w tym trybie nie ma dosłownie nic: począwszy od gangów i ich telefonów, skończywszy na pojazdach poruszających się po drodze.

Przycisk Efekt
PS2 L1 Oddalenie kamery.
PS2 L2 Przybliżenie kamery.
PS2 krzyżyk Przesunięcie widoku do góry.
PS2 kwadrat Przesunięcie widoku w dół.
PS2 lewo Przesunięcie widoku w lewo.
PS2 prawo Przesunięcie widoku w prawo.

GameBoy Color Edytuj

W wersji gry na GameBoya Color nie ma możliwości wprowadzania kodów: dostępne jest jedynie wpisywanie 22-znakowych haseł. Hasło takie jest odpowiednikiem zapisów gry w wersjach na PC i PlayStation.

Przypisy

 1. Aresztowanie wciąż powoduje jednak odebranie połowy posiadanego przez gracza mnożnika.
 2. 2,0 2,1 Jeśli wprowadzone zostaną kody danisgod i muchcash, gracz otrzyma na start $700 000. Jeśli któryś z tych kodów zostanie połączony z kodem iamdavej, nie zadziała.
 3. Kod ten działa również wtedy, kiedy na początku nie zostanie wpisana fraza gouranga. Inną unikalną rzeczą jest to, że po jego wpisaniu nie jest odtwarzany specjalny dźwięk.
 4. 4,0 4,1 Zamiast ilości amunicji pokazują się litery K.F., podobnie jak podczas szału zabijania.
 5. Podobnie jak w misji Hot Dog Homicide!.
 6. Pojazdy poruszające się po drogach są zmniejszone dwukrotnie w stosunku do zwyczajnych; ponadto odgłosy silników mają o wiele wyższy dźwięk.
 7. Bronie uzyskane w ten sposób nie zostają odebrane graczowi po śmierci/aresztowaniu.
 8. Może to uniemożliwić wykonanie niektórych misji w grze.
 9. W praktyce równa się to nieskończonemu power-upowi Invulnerability*.
 10. 10,0 10,1 10,2 Po osiągnięciu przez respekt poziomu +5 i ponownym wciśnięciu przycisku, zostanie on ustawiony na -5, kolejne wciśnięcia na -4, -3 itp.