FANDOM


Disambig Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Jimmy Waterson – postać epizodyczna, występująca w Grand Theft Auto I. Mieszka w Liberty City, uczestniczy w dwóch napadach na bank – w tej i tej misji.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.